Народни инструменти

Апликацијата "Народни инструменти" е креирана преку несебичната поддршка и заложба на тимот "Омега" кој се состои од:

Играта е реализирана во склоп на проектот #Inno4Edu кој е финансиран од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје, со поддршка на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование и УНИЦЕФ, а имплементиран од страна на СмартАп - Лабораторија за социјални иновации .